Jak vybrat velikost?

Jak vybrat velikost?

Nejprve změřte nohu.:

  • položte na podlahu kus papíru
  • postavte na ni bosou nohu
  • načrtněte tvar
  • to stejné proveďte s druhou nohou
  • proveďte měření v centimetrech obou nohou (změřte délku v přímce, začínajíc od středu paty po nejdelší prst)


Přiřaďte svou nohu do jednoho ze schémat:


Velikost 33 34 35 36 37 38


20,8-21,5 cm 21,6-22,3 cm 22,4-22,9 cm 23,0-23,6 cm 23,7-24,3 cm 24,4-24,9 cm

Velikost 39 40 41 42 43 44

25,0-25,6 cm 25,7-26,3 cm 26,4 - 27 cm 27,1 - 27,7 cm 27,8 - 28,4 cm 28,5 - 29,1 cm